Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka
w Sokołowsku

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Nr 4/2024 z dnia 13.02.2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

w

Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku.

 

 

NR STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH WSKAŹNIKI
Standard 1. Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie  POLITYKĘ OCHRONY DZIECI W POLITYKI określono, w szczególności:

1.1. Zasady bezpiecznych relacji pracowników z małoletnimi

1.2. Zasady bezpiecznych relacji na linii małoletni – małoletni

1.3.Zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

1.4. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

1.5. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia

1.6. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

1.7. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

1.8. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet

1.9. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

1.10. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania POLITYKI, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

1.11. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim POLITYKI do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

1.12. Zasady przeglądu i aktualizacji POLITYKI

Standard 2. Szkoła monitoruje pracowników w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci 2.1. Jednostka sprawdza kandydatów do pracy i pracowników w zależności od stanowiska w Krajowym Rejestrze Karny, Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych, Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze

2.2. Jednostka odbiera od kandydatów do pracy stosowane informacje, oświadczenia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

2.3.Jednostka weryfikuje inne osoby dopuszczone do czynności z małoletnimi w szczególności praktykantów, wolontariuszy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze i odbiera od nich stosowne informacje i oświadczenia zgodnie z przepisami.

Standard 3. Szkoła monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony małoletnich 3.1. Jednostka określiła zasady przeglądu i aktualizacji POLITYKI oraz przyjętych standardów

3.2. W jednostce okresowo prowadzi się analizę standardów ochrony małoletnich, a wnioski i rekomendacje zawarte są w sprawozdaniu

3.3.  Sprawozdanie z realizacji standardów ochrony małoletnich w jednostce jest opracowywane raz na 2 lata.

3.4. W sprawozdaniu uwzględnione są głosy pracowników, małoletnich i ich rodziców (opiekunów).

3.5. Na bazie sprawozdania aktualizowana są standardy  ochrony małoletnich, POLITYKA i działania związane z realizowanie zasad ochrony małoletnich.

3.6. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji standardów ochrony małoletnich, której rola, zadania są jasno określone.

3.7. W sposób przyjęty w danej instytucji podano do

wiadomości pracowników, małoletnich oraz rodziców (opiekunów), kto jest tą osobą wraz z informacją jak się

z nią skontaktować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny dzwonków

1. Lekcja 8.00 – 8.45

2. Lekcja 8.50 – 9.35

3. Lekcja 9.45 – 10.30

4. Lekcja 10.45 – 11.30

5. Lekcja 11.40 – 12.25

6. Lekcja 12.35 – 13.20

7. Lekcja 13.35 – 14.20

8. Lekcja 14.25 – 15.10

Kalendarz
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Skip to content