sobota, 22 luty 2020
 
 
 
 
   
Menu główne
Strona główna
Z życia szkoły
Osiągnięcia uczniów
Podręczniki
Patron szkoły
Szukaj
Statut Szkoły
Informacje o szkole
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Samorząd Uczniowski
Logopeda/ pedagog szkolny
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
UKS
Kalendarz roku szkolnego
Dla uczniów i rodziców naszej szkoły
Plan lekcji
Bezpieczny internet
RODO
Dla rodziców przedszkola
Aktualności
Grupy przedszkolne
Dokumenty obowiązujące w przedszkolu
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu
Dokumenty do pobrania
Szkolne Blogi

baner 6 latki

Najlepsza pora pójść do przedszkola - Przedszkole - Sokołowsko - Oddział Przedszkolny

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ POSTACI „ŚWIĘTY WOJCIECH – patron ewangelizacji Polski i Czech” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Danuta Witamborska   
niedziela, 15 września 2019 19:37

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ POSTACI „ŚWIĘTY WOJCIECH – patron ewangelizacji Polski i Czech”.

Międzyszkolny Konkurs historyczny na zaprezentowanie postaci w/w w ramach XXX Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusz Korczaka w Sokołowsku.

 

Miejsce konkursu: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sokołowsku.

Data: 21 października 2019 r. godz. 9.00

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy potwierdzić do dnia 14 października 2019 r (telefonicznie do sekretariatu szkoły).

1. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu historycznego jest zaprezentowanie życia św. Wojciecha w dowolnie wybrany sposób przez ucznia. Prezentacja może zawierać pomoce np. prezentację multimedialną, rysunki, plakaty, ryciny i inne. Czas prezentacji nie może być dłuższy niż 15 minut.

2. Organizator konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku, nauczyciel - p. Danuta Witamborska.

3. Zakres tematyczny:

Wiedza ogólna na temat życia Św. Wojciecha – patrona ewangelizacji Polski i Czech.

4. Cele konkursu:

- zachęcenie do kształtowania postaw patriotycznych,

- wzrost poziomu wiedzy i świadomości historycznej na temat Św. Wojciecha

- obchody XXX Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sokołowsku.

5.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

- każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów,

- konkurs skierowany jest do młodzieży klas V - VIII, Szkół Gminy Mieroszów,

- uczestnikiem prezentacji postaci będą pojedyncze osoby,

- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

6. Forma zaprezentowania postaci nie powinna przekroczyć 15 minut.

7.Zasady oceny:

•poprawność merytoryczna,

• pomysłowość,

•czytelność przekazu,

• innowacyjność .

8. Autorzy najlepszych, najciekawszych prezentacji postaci  otrzymają nagrody i dyplomy uznania.

9 .Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i na stronie internetowej

szkoły.

10.Wszystkie oddane prace stają się własnością organizatora.

11.Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

12. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Poprawiony: niedziela, 15 września 2019 19:49
 
 
 
 

 

Księga gości

Zapraszamy do pozostawienia w "Księdze Gości" swojego śladu pobytu na naszej stronie, pozdrowień, uwag , itp.